Niet bekend Details Over slotenmaker Wichelen

(Blijkens dit haardstedenregister bezat hij in 1600 meerdere huizen.) Betreffende bestaan pappa Jan Michielsz, zilversmid, gaat deze vermoedelijk dit woonhuis geërfd hebben aan een zuidzijde aangaande een Markt, waarin hij geboren werden. Uit ons aantekening in het 4e Lopende Memoriael, zou men, zo dit niet met elders alang bleek, mogen besluiten, het deze betreffende zijn penseel in 1614 bereids prima zaken had geschapen. Een bedoelde aantekening luidt als volgt: “

Anti dit eind aangaande de 17e eeuw zou de jenever een plaats met de brandewijn indien ‘hels vocht’ overnemen.

Bij dit 2e huis luidde de opgave: “Gillis van Soutelande, deur aengeven betreffende Aryaentgen, appelcoopster, sittende wegens een deur betreffende Soutelande, 3 haardsteden”

In de Cellebroerssteeg woonde ons zekere Heyndrick Jansen, ‘nastelingmaker’, die ‘nestels’ of ‘nestelingen’ (veters) vervaardigde wegens een Delfse poorters en poorteressen ofwel liever wegens een ganse schoendragende gemeente betreffende een plaats.

In dit bedrijvige Delft van de 17e eeuw schijnen de zenuwen betreffende een bewoners minder prikkelbaar geweest te bestaan dan thans (1882)

Het werd indertijd door mij in 1868 aangekocht voor het gemeente-gegevensbestanden op de veiling over de bibliotheek Enschedé te Haarlem.

In een van de huizen aan een noordzijde der Andere Kerk woonde een werkman, welke ‘spintewyelmaeker’ aangaande bestaan vak was. Het werktuig het destijds zelfs in een hoogste standen der maatschappij doorgaans aangewend en in ere gehouden werd gaat hem destijds echt een voldoend bestaan gaat hebben verschaft.

Ik denk alleen al aan het geweldige Kathe Krusemuseum welke Den Helder verloren kan zijn gegaan. De Duitsers bestaan daar heel blij mee. Jouw hoeft niet over moderne kunst -en met ons poppenmuseum- te behouden om in het belang van Den Helder wanneer gemeente ervoor ervoor te zorgen dat deze cultuur-uitingen behouden blijven. Bijvoorbeeld door mijzelf weet zo vaak is opgemerkt geraken de beschikbare gelden ook niet iedere keer op een juiste handelwijze uitgegeven. Ik denk hierbij met een totaal onnodige verplaatsing aangaande de schouwburg. Vanwege heel wat en heel wat niet zo had dit cultuurpaleis wegens dit centrum behouden horen te blijven. Teneinde de woorden aangaande meer info prof.Cor Molenaar, gericht met mijzelf persoonlijk in ons telefoongesprek: U dan ook hebt mij zeker immers horen zeggen dat cultuur in een binnenstad dien blijven!!! Nu een schouwburg uit het centrum wordt weggehaald kan zijn dit ons aanleiding te verdere: Dit ROB SCHOLTE MUSEUM TE OMARMEN HETGEEN Wegens Een BINNENSTAD EEN Mooie OPSTEKER Gaat Bestaan!!!

‘Int Blauwe Truweel’ had ons metselaar, welke via een sprekend uithangteken zijn festival aankondigde, bestaan zetel opgeslagen.

Uitgezonderd een webwinkel met Cornelis Jansz Vennecool, die ‘boucbinder’ is genoemd, trekt in die straat niks bijzonders verdere onze aandacht, noch wat de bewoners, noch hetgeen de gevelstenen of een uithangtekens betreft.

De bewoner was afwezig en kon zeker zelf nauwelijks aangifte doen, maar op welke manier de appelvrouw, welke betreffende hoofdhaar stalletje vóór de deur placht te uithangen, zo exact wist, het in het woonhuis drie stookplaatsen waren, en de kwartiermeesters dat ingeval juist aannamen, daarover geeft het register geen uitsluitsel.

Een paar kooplieden, wier ‘handelingh’ niet nader wordt aangeduid, hadden ieder hun persoonlijk pand met de Wijn­straat, één daarvan telde 9 haardsteden.

Aan een westzijde over de ‘Pooltjesbuurt’ vond men wegens 282 jaar, precies zodra thans, gering woningen van particulieren. Het register geeft op – aangaande zuid tot noord -: een kramer, ons pottenbakker, ons ‘apteker’, een wijnkoper, alsnog een apotecaris, de pasteibaksters ‘Agniesgen en Jannitgen Roelendochters gesusteren’, betreffende 2 pasteiovens; een wapenverkoper en ons kramer op een hoek bij een Oude Kerk in het huis genaamd ‘Den Gulden Eenhoorn’.

Na deze uitweiding over dit Bagijnhof zullen we een Bagijntjes maar kalmpjes op hoofdhaar kamertjes laten en de verdere bewoners van het 54 huizen tellende stadsgedeelte, waaronder een ‘appotecaris’, drie ‘jonckheeren’, en vier ‘joffrouwen’ over aanzienlijke huize behoorden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Niet bekend Details Over slotenmaker Wichelen”

Leave a Reply

Gravatar